Raoul Boot

Provincie: 

Zuid-Holland

Plaats: 

Leiden, Den Haag

Website: 

heelmanueel.nl

Beschrijving: 

ik bied als arts OrthoManuele Geneeskunde/MusculoSkeletale Geneeskunde op dit moment BSP niet als zodanig aan. BSP is echter een waardevol gereedschap wat zo nodig gebruikt kan worden. (Klachten van bewegingsapparaat ontstaan vaak uit trauma's. Dit kunnen lichamelijke maar ook emotionele trauma's zijn). Ik ben tevens huisarts (biedt echter geen huisartsconsulten in de manuele praktijk aan).