Marie José Boon

foto mjb 250x250

  • International trainer
  • Supervisor, mental en performance coach
  • Manager & organisatieadviseur
  • Brainspot practitioner & Brainspot trainer

Marie-José Boon reist al op jonge leeftijd met haar moeder de wereld over en komt zo in aanraking met andere, vooral niet-westerse culturen. Haar levenslange interesse in andere talen en culturen is geboren. Naast haar talent om diverse talen snel eigen te maken, ontstaat in deze periode ook het besef over de noodzaak te communiceren en in/met deze communicatie af te stemmen, rekening houdend met tradities, cultuur en codes van anderen. Ook raakt zij geïnteresseerd in het boeddhisme, een levensvisie die voortaan als rode draad door haar leven en werk zal lopen, met als uitgangspunten:

  • ontwikkeling: ieder mens heeft een eigen opdracht;
  • ieder mens werkt graag geïnspireerd: ergo met eigen talenten en kwaliteiten;
  • ieder mens heeft behoefte aan liefde, erbij horen en acceptatie.

Marie-José is vooral geïnteresseerd in de vraag hoe ieder mens zich vanuit zijn/haar talenten optimaal ontwikkelt en hoe eventuele belemmeringen en blokkades weg te nemen.

Marie-José studeerde talen aan de Universiteit van Amsterdam om zich vervolgens verder te ontwikkelen op het gebied van expressie en communicatie. Haar loopbaan als trainer begint in de jaren negentig, als zij in verschillende organisaties HRD trajecten ontwikkelt en uitvoert. Daarnaast werkt ze als teamleider in een TBS kliniek op een beveiligde afdeling, bij een commercieel re-integratie bedrijf voor bemiddeling van langdurig werkzoekenden als manager én als hoofd opleidingen bij een vliegtuigmaatschappij. Ze doet uitgebreide kennis van profit en non-profit organisaties op en ontwikkelt al doende een breed repertoire op het gebied van organisatie, advies, psychiatrie en de samenhang daartussen.

Met deze brede achtergrond als leidinggevende, manager en supervisor ontwikkelt Marie-José haar eigen visie en specialiseert zich in haar eigen praktijk op het gebied van coaching en andere begeleidingsvormen die kwaliteit van leven, een betere performance en het verwerken van schokkende gebeurtenissen tot doel hebben. Ze werkt resultaatgericht maar verliest hierbij nooit het therapeutische aspect uit het oog: een combinatie van hard en zacht die effectief is bij organisaties en groepen maar ook bij individuen, zowel kinderen als volwassenen.

Vanaf 2011 studeert ze bij David Grand, de grondlegger van Brainspotting en assisteert hem bij internationale trainingen en geeft zelf trainingen in Brainspotting in diverse landen. Zij introduceert Brainspotting in Nederland en België en werkt nu internationaal als Brainspotting supervisor en practitioner. In haar coaching ligt de nadruk op performance en kwaliteit van leven; Brainspotting biedt haar de mogelijkheid daar verdieping in aan te brengen.

Haar interesse in Brainspotting werd gewekt toen bleek dat cliënten soms blijven worstelen met dezelfde thema's, die hen in het dagelijks leven en werk belemmeren. Brainspotting biedt de mogelijkheid om voornamelijk die gebieden in de hersenen te bereiken, waar men doorgaans met de cognitie geen invloed op heeft. Dat maakt Brainspotting tot een uitermate effectieve methode om hardnekkige blokkades en trauma’s in een mensenleven op te lossen en te verwerken.

Brainspotting is een neurobiologische methode gebaseerd op feiten en het zelfhelend vermogen van het lichaam. Naast de fysische en filosofische kant van Brainspotting sluiten ook de uitgangspunten over grondhouding, communicatie en levenshouding uitstekend aan bij het repertoire van Marie-José.

Haar portfolio als Brainspot practitioner en coach bestaat uit commerciële, overheids-gerelateerde en individuele opdrachtgevers.